BIO

Marta Bosowska (born 1984) 2015-12-04-11-31-33hhCarries out installations and performance. Interested in memory as the medium and component of the process of the work’s coming into beginning. Her actions depict incessant searching, sorting, collecting, based on emotional content evoked through sign, sounds and places. The artist taps into simple gestures, situations, objects and materials surrounding humans in their daily lives, which, here acquire new meanings.

Marta Bosowska (urodzona w 1984 roku w Kościanie)Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej oraz Rzeźby i Działań Przestrzennych. Od 2011 roku pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w Pracowni Sztuki Performance. Współtwórczyni i członkini Fundacji Sztuki Performance.

W swej twórczości łączy rozmaite formy wypowiedzi artystycznej – instalację, obiekt, performance. Jej działania są obrazem ciągłego poszukiwania, sortowania, gromadzenia, których bazą są emocjonalne treści przywoływane za pomocą znaków, dźwięków i miejsc. Artystka wykorzystuje proste gesty, sytuacje, przedmioty i materiały otaczające człowieka w życiu codziennym, którym nadaje nowe znaczenia. Interesuje ją pamięć jako medium i składnik procesu stawania się dzieła.